Anasayfa Hakkımızda Reklam İletişim
Yslam
 
firaset anasayfa
Yslam
Yslam
BİŞR B. EL-HARS EL-HAFÎ
(Hicri 227’de vefat etmiştir.)
 

12-03-2013

 

TEVBESİNİN SEBEBİ;

Tevbesinin sebebi şöyle anlatılır; Bir gün yolda, üzerinde Allah Azze ve Celle’nin isminin yazılı olan ayakların çiğnediği bir kâğıt bulur. Hemen o kâğıdı alıp üzerinde ki bir dirhem ile de misk-i amber satın alır ve kâğıdı onunla iyice kokulandırır ve onu bir duvarın deliğine de iyice yerleştirir. Gece rüyasında bir söz söyleyen ona şöyle seslenir;

“Ey Bişr! Sen benim adımı kokulara bürüdüğün gibi bende senin adını dünya ve ahirette kokulara bürüyeceğim." [1]

SÖZLERİNDEN BAZILARI;

1.)   Kim hikmeti elde etmek istiyorsa o zaman Allah Teala’ya isyan etmesin.

2.)   Şöhreti seven Allah Teala’ya karşı muttaki olmamıştır.

3.)   Hatırlanmak için amel etme.

4.)   Konuşmak sana sevimli selince sus, sukut etmek sevimli gelince ise konuş.

5.)   Allah Teala’dan dünyayı isteyen onun huzurunda (hesap gününde ve anında) fazla durmayı istemiştir.

6.)   Kim Allah Teala’ya sıdk muamele ederse insanlardan uzak kalır.

7.)   İnsanlar Allah Teala’nın büyüklüğünü düşünselerdi ona isyan etmezlerdi.

8.)   İnsanların kendisini tanımasını seven adam, ahiretin tadını bulamaz.

9.)   Tanınmayı seven ne kadar adam tanıyorsa mutlaka dini (yaşantısı) gitti de o kişi rezil rüsva olmuştur.

10.)                    Fakirden olan ibadet güzel bir kadının boynuna takılan cevher gibidir. Zenginden olan ibadet ise mezbelelikteki yeşil bir ağaçtır.

11.)                    İtaat eden kişi için kabir ne güzel bir evdir.

12.)                    Cimrinin yüzüne bakmak kalbe kasvet verir.

13.)                    Kul şehvetler ile kendisi arasına demirden duvar koymadan ibadetin tadını bulamaz.

14.)                    Müminin zenginliği (ganimeti) insanların kendisinden gafil olmasındadır.

15.)                    Birru’l- a’malin (iyi amellerin) en efdali fakirliğe sabretmektir.

 

[1] El-Arus, Mustafa, Netâicu’l-Efkâri’l-Kudsiyye fi Şerhi Risaleti’l-Kuşeyriyye, c.1. s. 136. Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut. 2000.

 

16.)                    Sevginin hakikisi her halde sevgiliye muhalefeti terk etmekte ve hallerde ve malda ona teslim olmaktadır.

17.)                    Gece ve gündüz senin hakkında tamahkâr ve işlerini çabuk yapmaktadırlar o zaman onlarda amel et.

18.)                    Zenginlere yakın olmak sevgiliden uzaklaşmak, onlarla tam bir ünsiyet ise ona tamamen yabancılaşmaktır.

19.)                    Allah Teala seni sana yasakladığında görmesin, sana emrettiği yerde de seni kaybetmesin.

20.)                    Sevdiğin kişiyi kızdıran bir şeyi sevmen insanlık ve yiğitlik değildir.

21.)                    İlimden her bir harf sahibinin dünyadan kaçışına delalet eder.[2]

 

BİŞR B. EL-HARS, EL-HAFİ’NİN RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İ RÜYADA GÖRMESİ

Kendisi anlatıyor; “Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem’i rüyamda gördüm, bana şöyle buyurdu;

 

BİŞR B. EL-HARS, EL-HAFİ’NİN RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İ RÜYADA GÖRMESİ;

Kendisi anlatıyor; “Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem’i rüyamda gördüm, bana şöyle buyurdu;

“Ey Bişr! Allah Teala seni akranlarının arasından neden yüksek rütbelere erdirdi bilir misin?”

 “Hayır! Ya Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem” dedim.  Buyurdu ki;

1-)  Sen benim sünnetime tabi olduğundan,

2-)  Salih kullara hizmet ettiğinden,

3-)  Kardeşlerine nasihatte bulunduğundan

4-) Ashabımı Sevdiğinden

5-) Benim ehli beytimi çok sevdiğinden özellikle de bu (ehli beyti ve sahabeyi sevmek) seni ebrarlar makamına çıkardı.” [3]

 

 [1] El-Arus, Mustafa, Netâicu’l-Efkâri’l-Kudsiyye fi Şerhi Risaleti’l-Kuşeyriyye, c.1. s. 136. Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut. 2000.

 [2] El-Arus, Mustafa, Netâicu’l-Efkâri’l-Kudsiyye fi Şerhi Risaleti’l-Kuşeyriyye, c.1. s.135–136. Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut. 2000.

[3] El-Arus, Mustafa, Netâicu’l-Efkâri’l-Kudsiyye fi Şerhi Risaleti’l-Kuşeyriyye, c.1. s.137. Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut. 2000.

 
 
Untitled Document
Yslam
 
Güncel Haber
firaset islam
Yslam
Sen de Katıl

 
firaset islam
Yslam
Sponsor Reklam
 
firaset islam
Yslam
Bir Ayet
ALLAH'IM! Sapıklıktan, küfürden, ve ademoğluna isabet edecek olan fakirlikten sana sığınırım.( Hadis-i Şerif - 0)

 
firaset islam
Yslam
Bir Hadis
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.


 
firaset islam
Yslam
 
Untitled Document
 
 

İslam

Kuran

Hadis

Arapça

Dini Site
Tasarım ve Yazılım
Taha Medya
www.tahamedya.com