Anasayfa Hakkımızda Reklam İletişim
Yslam
 
firaset anasayfa
Yslam
Yslam
Balarısı İle Karasinek
Balarısı İle Karasinek
28/08/2007


    Bir rastlantı sonucu balarısı ile karasinek köy çeşmesinin yalağında karşılaştılar. Burada susuzluklarını giderirlerken, biraz da yârenlik ettiler. Karasinek, balarısının yorgun görünen durumuna bakarak, yaşantısını eleştirmek istedi, ona şöyle dedi:

    – Şu Dünya’da seninki de yaşamak mı sanki?!. Sabahtan akşama kadar durmadan çalışıp çabalar, çok uzaklara, kırlara, bayırlara giderek çiçek özü toplar, sonra da bunları kovan denilen yere taşır durursun. Bu çaban, ömrünün sonuna kadar sürer gider.. Gerçi bal ürününüz insanlara yarar sağlarsa da, kendinize pek de yararı olmaz, kazancınız elden çıkar gider!. Çok kez bu yolda canınızdan da olursunuz. Bir de bana bak hele!..ne kadar rahat ve kaygısızım!.. Sere serpe gezer, sâdece kendim için yaşarım Ben senin gibi insanlara köle, tutsak olamam!.. Açlıktan ölürüm de o kovan denilen kuyunun içinde kalamam!..

    Balarısı, karasineğin sözlerine kızmıştı; Kanatlarını birkaç kez hızla çırpıştırarak vızıldadıktan sonra, şöyle karşılık verdi:

    – Seninle bu konuda konuşmak gereksiz.. Nevar ki ben yine de birkaç söz etmekten kendimi alamayacağım. Biz arılar, tabiata, en çok da çiçeklere tutkunuz!.. Çiçeklerin özünden Iavanta, misk ve bal ürünü alınır. Çöplüklerden size kalansa kokuşmuş bitki artıklarıdır.. Sen hiç balın bozulduğunu gördün, işittin mi?! Oysa ben, çöplüklerin yanından geçerken burnumu tıkar da öyle giderim!.. Sen, sosyal düzende yaşamak ne demektir bilir misin?!. Kendini topluma adama nedir, nasıl olur, bunlardan haberin var mı?!.. Topluma yararlı olmanın zevki tadılmadan bunun değeri bilinmez ki!.. Çalışıp çaba göstererek topluma yararlı olmanın ve beğenilir eserler bırakmanın ne denli değer taşıdığını sen nereden bileceksin?!.. Senin Dünyan sâdece çöplüklerdir. Bundan başkasını bilmez, tanımazsın!.. Başıboş gezmeği mutluluk sayarsın. Sürekli olarak asalak yaşar, pis kokuşmuş yiyeceklerle karnını doyurmağa bakarsın!.. Oysa biz balarıları, durmadan çalışır; alınteri dökeriz. Yediklerimiz de hep bu emeğimizin karşılığı olan helâl Iokmalardır!.

    Karasinek, balarısı’na cevap vermek üzere ağzını açmıştı ki, kendisini çeşme yalağının içine düşmüş görüverdi. Tepesinden aşağıya doğru dökülen bir bakraç su, ona biranda ölüm korkusu yaşatıverdi. “İmdat!.” diye çırpınırken balarısını’da yanıbaşında gördü. Telâşla Ona şöyle yakındı:

    – Gördün mü başımıza gelen şu tatsız olayı?!.. Kanatlarımız da ıslandı. Şimdi biz nasıl kurtuluruz?!..

    Balarısı, umursamazlıkla başını salladıktan sonra, karasineğe acı bir gülücük yollarken şöyle karşılık verdi:

    – Ardından ağlayanın mı var ki tasa edersin?! Başıboş yaşantın çöplükte ya da şu yalağın içinde son bulsa ne çıkar?! Tasalanmak bana gerek!.. Çünkü yolumu gözleyen âilem, dost ve yakınlarım var!. Kimbilir şimdi beni ne kadar arayacaklardır!..

    İşte tam bu sırada, çeşmenin yalağına bir el uzanarak balarısını tutmuş ve suyun içinden çıkarmıştı. Bu yardımı yapan genç bir köylü kızıydı. Bir yandan da sevgi dolu bir sesle şöyle konuşuyordu:

    – Yazık, nasıl oldu da çeşmenin yalağına düşüverdi. Neredeyse boğulmak üzereydi!. İyi ki onu tam zamanında gördüm; zavallıcık kanatlarını çırparak nasıl da ses çıkarıyor; bu durumuyla bana teşekkür ediyor olmalı!..

    Balarısı, köylü kızı tarafından çıkarıldığı çeşme yalağının kıyısında bir süre soluklanarak dinlendi. Karasinek ise çeşme yalağının dibindeki su birikintisi içerisinde çırpınıp duruyordu.

    Şirin köylü kızı, suyla doldurduğu bakracını yere bıraktıktan sonra, iki eliyle, yazması altından dökülen saçlarını düzeltirken, yalağın kıyısında ıslaklığını gidermeye çalışan balarısına sevgi dolu bir bakış fırlattı. Köylü kızının, çeşme yalağının içerisinde hâlâ çırpınıp durmakta olan karasineğin varlığından haberi bile olmamıştı..

--------------


    Sevgili çocuklar!.. Balarısı’nı ölmekten kurtaran, köylü kızının ona karşı duyduğu sevgidir. Balarısının yararlı bir hayvan oluşu, genç kızın ona yardım elini uzatmasına neden olmuş, bu duygu onu ölmekten kurtarmıştır.

    Evet çocuklar!… Yüreklerde sevginin yeri ve izi kalsın isterseniz, şu küçük balarısı gibi yararlı işler görünüz... Karasinek örneği, çöplüklerde dolaşıp karnınızı pis ve haram yiyeceklerle doldurmağa çalışmayınız!.. Gün gelecek balarısı da ölecektir elbet.. Fakat, en son soluğunu verinceye kadar çalışacak ve yararlı ürünlerini verecektir... İşte siz de küçük balarıları gibi durmadan çalışıp yararlı işler görmeğe ve değerli eserler vermeğe çalışınız. Eğer bu yolda çalışır ve başarılı olursanız her zaman gönüllerde yaşarsınız!..

    Balarıları, karıncalar ve daha birçok canlının çalışkanlıklarını kitaplarda okuyor, hâtta gözlerimizle görüyoruz. Bu küçük yaratıklar böylesine çalışkan ve yararlı olurlarken, yüce Yaratan’ın akıl cevheriyle değerlendirdiği insanın, bu canlılardan kat kat üstün olarak çalışması ve yararlı işler görmesi gerekmez mi? Elbette!. Bu yüzden sevgili çocuklar! Siz de bütün gücünüzle çalışmalı ve âilenize, topluma yararlı birer insan olmalısınız!..Yaşayışınızda size balarısı ve karınca gibi çalışkan küçük canlılar örnek olmalıdır!..

    Şunu da çok iyi bilmelisiniz ki, insanların her yaşta sorumlulukları vardır: Sizi yetiştiren anne babalarınıza, okullarda, yılmadan usanmadan, bilginizi artırmak için uğraşıp didinen öğretmenlerinize, âilenize, yurdunuz ve insanlığa ve hele hele herşeyden önce gelen yüce Yaratan’ımıza karşı olan görev ve sorumluluklarınızı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız!..
 

Aynı Kategoriye Dön

 
 
Untitled Document
Yslam
 
Güncel Haber
firaset islam
Yslam
Sen de Katıl

 
firaset islam
Yslam
Sponsor Reklam
 
firaset islam
Yslam
Bir Ayet
ALLAH'IM! Bana azgınlık yapana karşı bana yardım et. Bana zulmedenden intikamımı al. Bedenime afiyet ver. Gözümü ve kulağımı bana faydalandır. Onları bana varisçi kıl.
Hadis-i Şerif


( Hadis-i Şerif - 0)

 
firaset islam
Yslam
Bir Hadis
İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da
sona erer, şu üç şey bundan müstesnadır: sadaka-i
cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden
hayırlı evlat.

Müslim vasiyet 14, tirmizi ahkam 36


 
firaset islam
Yslam
 
Untitled Document
 
 

İslam

Kuran

Hadis

Arapça

Dini Site
Tasarım ve Yazılım
Taha Medya
www.tahamedya.com