Anasayfa Hakkımızda Reklam İletişim
Yslam
 
firaset anasayfa
Yslam
Yslam
ESMÂUL HÜSNÂ

 

Tefsir Dersi
O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek : , Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.
 

10-07-2005

Yarattığı bütün canlılara nimet veren ,Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada).
 

10-07-2005

Acıyıcı , Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette).
 

10-07-2005

Herşeyin hakimi , Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
 

10-07-2005

Noksanlıklardan münezzeh , Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
 

10-07-2005

Selamet verici , Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
 

10-07-2005

Emin kılıcı, koruyucu , Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı va'dinde sadık
 

10-07-2005

Gözetici ve kollayıcı , Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
 

10-07-2005

Her şeye galip , İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
Al-'Aziz
 

10-07-2005

Dilediğini zorla yaptıran , Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
 

10-07-2005

Büyüklükle vasıflı , Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
 

10-07-2005

Yaratıcı , Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
 

10-07-2005

Takdir edici , Her şeyin aza ve organlarını birbirine uygun yaratan.
 

10-07-2005

Şekil verici , Tasvir eden , her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
 

10-07-2005

Günahları affedici , Kullarının günahını örten, mağfireti çok,günahları bağışlayıcı.
 

10-07-2005

Kahredici , Her şeye,her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
 

10-07-2005

Bahşedici , Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
 

10-07-2005

Rızık ihsan edici , Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
 

10-07-2005

Kapıları açıcı , Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran
 

10-07-2005

Çok iyi bilici , Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
 

10-07-2005

Sıkıcı, kısıcı , Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
 

10-07-2005

Açıcı, genişletici , Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
 

10-07-2005

Dereceleri genişletici , Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
 

10-07-2005

Dereceleri yükseltici , Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
 

10-07-2005

İzzet verici , İzzet veren, aziz kılan.
 

10-07-2005

Zelil kılıcı , Zillete düşüren, hor ve hakir eden
 

10-07-2005

İşitici , Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden
 

10-07-2005

Görücü, Her şeyi gören
 

10-07-2005

Hükmedici , Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden
 

10-07-2005

Çok adaletli , Son derece adaletli olan.
 

10-07-2005

Lütfedici , En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan
 

10-07-2005

Kulunu imtihan edici , Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberi olan
 

10-07-2005

Yumuşaklık gösterici , Yumuşak davranan, hilmi çok olan
 

10-07-2005

Sonsuz büyük , Pek azametli olan, yüce
 

10-07-2005

Bağışlayıcı , Çok bağışlayan, mağfireti çok
 

10-07-2005

Kullukları kabul edici , Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan
 

10-07-2005

Yükseklikte sonsuz , Çok yüce
 

10-07-2005

Pek büyük
 

10-07-2005

Koruyucu , Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet ve belâdan koruyan
 

10-07-2005

Kuvvet verici , Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren
 

10-07-2005

Hesap Görücü , Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
 

10-07-2005

Ululuk ve büyüklük sahibi , Azamet , ululuk sahibi olan
 

10-07-2005

Kerem ve İhsan Sahibi , Çok ikram edici
 

10-07-2005

Mü'minleri seven , Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan
 

09-07-2005

Duaları kabul edici , Kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden
 

09-07-2005

Rahmeti gemiş ve sınırsız , Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniş olan
 

09-07-2005

Hikmet sahibi , Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan
 

09-07-2005

Azamet ve şerfle vasıflı , Kadri ve şanı büyük, kerem ve hoşgörüsü bol.
 

09-07-2005

Mü'minleri seven , Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan
 

09-07-2005

Yeniden dirilten , Ölüleri dirilten , kabirlerden çıkaran.
 

09-07-2005

Her şeye şahit. Ondan saklı yok. , Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
 

09-07-2005

Hak üzere kaim, Vacib'ul vücud olan,varlığı hiç değişmeden duran.
 

09-07-2005


Her şeye vekil , Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
 

09-07-2005

Pek güçlü , Pek kuvvetli
 

09-07-2005

Çok sağlam , Pek güçlü
 

09-07-2005

Her işi yürüten , Evreni ve evrendeki bütün olayları tek başına idare eden
 

09-07-2005

Hamd edilen , Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen
 

09-07-2005

İlmi her şeyi kuşatan , Sonsuza kadar da olsa, herşeyin sayısını bilen
 

09-07-2005

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
 

09-07-2005

Öldürücü ve diriltici , Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
 

09-07-2005

Hayat verici , İhya eden, dirilten, can bağışlayan,sağlık veren
 

09-07-2005

Hayat kaldırıcı , Canlı mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren
 

09-07-2005

Başsız ve sonsuz diri , Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
 

09-07-2005

Her şey onunla kaim , Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan.
 

09-07-2005

Zengin ve ihtiyaçsız , İstediğini, istediği vakit bulan.
 

09-07-2005

Duaları kabul edici , Kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden
 

09-07-2005


Tek ve eşsiz , Tek. Zat'ında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'alinde ortağı ve benzeri olmayan
 

09-07-2005


Muhtaç olunan ihtiyaçsız , Her şeyin muhtaç olduğu, fakat hiç birşeye muhtaç olmayan
 

09-07-2005


İstediğini istediği gibi yapamaya gücü yeten , İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan
 

09-07-2005

Kudret sahiplaeri üzerinde istediği gibi tasarruf eden , Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
 

09-07-2005

İstediğini öne alıcı , İstediğini öne getiren, öne alan.
 

09-07-2005

İstediğini sona erteleyici , İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
 

09-07-2005

Varlığının başı olmayan , Her şeyden önce var olan
 

09-07-2005

Varlığının Sonu Olmayan , Her şey helak olduktan sonra geri kalan
 

09-07-2005

Görünen , Varlığı sayısız delillerle açık olan
 

09-07-2005

Gizli , Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
 

09-07-2005

Mü'minlere dost , Mu'min kullarının dostu
 

09-07-2005

Zatiyle en yüksek , Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan
 

09-07-2005

Kullarına ihtiyaçlarına veren , Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan
 

09-07-2005

Tövbeleri kabul eden , Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan
 

09-07-2005

Suçların karşılığını veren , Günahkarlara, adaletiyle, hakettikleri cezayı veren
 

09-07-2005

Bağışlayan , Affeden, mağfiret eden
 

09-07-2005

Çok acıyıcı , Merhamet edici, pek şefkatli
 

09-07-2005

Mülkün ebedi sahibi , Mülkün ebedi-ezeli sahibi.
 

09-07-2005

Şerev ve ikram sahibi , Hem azamet sahibi, hem fazl u kerem sahibi
 

09-07-2005

Adalet gösterici , Hükümleri ve işleri yerli yerinde olan
 

09-07-2005

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
 

09-07-2005

Çok zengin, her şeyden müstağni , Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan
 

09-07-2005


İstediğini zengin eden , Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan
 

09-07-2005

Dilediğini engelleyen , Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen
 

09-07-2005

Dilediğine bela verici , Keder ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan
 

09-07-2005

Dilediğine faydalı şeyler yaratan , Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran
 

09-07-2005

Alemleri nurlandıran, aydınlatan , Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, nur olan
 

09-07-2005

Hak yolu, doğru yolu gösterici , Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan
 

09-07-2005

Örneksiz, misalsiz alemler icad eden , Örneksiz, misalsiz ve hayret verici alemler yaratan
 

09-07-2005

Varlığının sonu olmayan , Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan
 

09-07-2005

Bütün servetlerin gerçek sahibi , Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
 

09-07-2005

Hayra delalet eden , Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
 

09-07-2005

Çok sabırlı , Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan
 

09-07-2005

 

 
 
Untitled Document
Yslam
 
Güncel Haber
firaset islam
Yslam
Sen de Katıl

 
firaset islam
Yslam
Sponsor Reklam
 
firaset islam
Yslam
Bir Ayet
ALLAH'IM! Şükrün büyüğünü . zikrin çoğunu nasihatın tabi olanını, vasiyetin korunanını bana ver.
Hadis-i Şerif


( - 0)

 
firaset islam
Yslam
Bir Hadis
Allah’a inandım de, sonra da dostoğru ol!

Müslim iman 62, tirmizi zühd 61


 
firaset islam
Yslam
 
Untitled Document
 
 

İslam

Kuran

Hadis

Arapça

Dini Site
Tasarım ve Yazılım
Taha Medya
www.tahamedya.com