Anasayfa Hakkımızda Reklam İletişim
Yslam
 
firaset anasayfa
Yslam
Yslam
KELAM İLMİ

 

Tefsir Dersi
İslam'ın inanç esaslarını inceleyen ilim. Tarih boyunca hem adı, hem de muhtevası çeşitli değişikliklere uğradı. Sözgelimi iman temellerini (akide) incelediği için Akaid ve Usuli'd-Din; konularının ağırlığımı Allah'a iman, Allah'ın birlenmesi (tevhid) ve sıfatları oluşturduğu için İlm-i Tevhid ve Sıfât; fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için Fıkhu'l-Ekber (Büyük Fıkıh); temel yöntem olarak düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için İlm-i İstidlal ve Nazar gibi adlarla anıldı.
 

09-07-2005

Tevhîd birleştirme, birleme, bir olduğunu kabul etme ve bu şekilde inanma demektir. Istılahı manası ise; Allah'tan başka ilâh olmadığına iman etmek, O'ndan başka Rab ve Ma'bud tanımamaktır.
 

09-07-2005

Güvenme, verilen bir habere kalbten inanma, haberi getireni tasdik etme;
 

09-07-2005

Kader: Allah ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve mekanını, ne şekilde ve ne zamanda olacaklarsa onların hepsini ezelde (daha onlar meydanda yokken) bilmesidir.
 

09-07-2005

İnsanların hesaba çekilmek üzere tekrar diriltilmelerinden başlayarak sonsuza kadar devam edecek zamana ahiret denir. Ahiret gününe inanmak imanın şartlarından biridir. İnanmayan kafir olur.
 

09-07-2005

Allah'ın bazı peygamberlere kitaplar indirdiğine, bunların hepsinin doğru ve gerçek olduğuna inanmak.
 

09-07-2005

Peygamber, Allah’ın kullarına dilediği her şeyi bildirmek üzere seçtiği ve vazifelendirdiği insanlardır.

 

09-07-2005

Melek; erkeklik ve dişilik özelliği olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan, doğurmayan, normal gözle görülmeyen, Allah'ın emirlerine itaat eden yaratıklardır.
 

09-07-2005

Allah vardır ondan başka ilah yoktur. Hiç bir şeye benzemez. Allah’ın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. Doğmamıştır ve doğurulmamıştır. İnsan kendi yaratılışına, kainat ve hayata bakarak Allah’ın varlığını kabul eder.
 

09-07-2005

İnançlarına göre insanlar dört kısma ayrılır.
 

09-07-2005

Dînin temel hüküm ve prensiplerini özlü bir şekilde anlatan kâide ve düstûrlar. Akâid kelimesi inanç anlamına gelen "Akide" kelimesinin çoğul şeklidir. Kesin olarak inanılan şey, iman ve anlayış şekli demektir.
 

09-07-2005

Mutezile ilk defa hicri 2. asırda Basrada zuhur etmiştir. Hasan el Basri’nin talebesi Vasıl b. Ata ile başlıyor. Bir gün bir zat H.Basri’nin meclisine geliyor.
 

09-07-2005

 

 
 
Untitled Document
Yslam
 
Güncel Haber
firaset islam
Yslam
Sen de Katıl

 
firaset islam
Yslam
Sponsor Reklam
 
firaset islam
Yslam
Bir Ayet
Günahın açığını da, gizlisini de bırakın! Günah kazananlar, yaptıklarının cezasını çekecekler.

( Enam - 120)

 
firaset islam
Yslam
Bir Hadis
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.


 
firaset islam
Yslam
 
Untitled Document
 
 

İslam

Kuran

Hadis

Arapça

Dini Site
Tasarım ve Yazılım
Taha Medya
www.tahamedya.com